BLANKET Ofset-Web kauçukları

                                     

                                          

Web Ofset Baskıda Blanket

Makinenin mürekkep haznesinden mürekkep transfer merdaneleri vasıtasıyla mürekkebi üzerine alarak, basılacak olan kağıda üzerindeki mürekkebi transfer eden malzemelerdir. Yapı itibariyle iki cins blanket vardır; dayanıklı kauçuk ve dokuma katmanlarından oluşan konvansiyonel blanket ve sıkıştırılabilen ve yapısında hava kanalcıkları bulunan havalı blanket.

Kaliteli bir kauçukta aranan şartların başında, orijinale uygun netlik ve kesinlikte görüntü nakli, aynı zamanda hassas olan kalıp yüzeyinin korunmasını sağlayabilmesidir. Kauçuğun sıkıştırılabilme ve yüzeysel özellikleri, enine ve boyuna esneme özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Baskı bölgesindeki basıncın değişken olması ise, blanketin esnekliği ve sıkıştırılabilirliği özellikleri ile dengelenir. Bu iki özelliğin yanında arzu edilen nitelikler:

Esneme ve genleşme yapmaması, düzgünlük paralelliği, mürekkep alış ve geri veriş özelliği, mürekkep, su, yüksek baskı basıncı ve yüksek ısıya dayanabilme, kağıt tozunu mümkün olduğunca az tutmasıdır. Optimal bir baskı neticesine ulaşabilmek için baskı türüne göre kauçuk seçimi yapılmalıdır. Ayrıca kullanılan kağıt cinsi ve baskı makinesi de göz ardı edilmemelidir.

Web Ofset Baskıda Blanket Seçimi  Makine hızları ve kalite beklentileri çok yüksek ayrıca üretim hataları en azdır. Bu yüzden bu makinelerde blanket seçiminde dikkat edilmelidir. Çok yüksek hızdaki makinelerin blanketi küçük ezikliklere dayanıklı olmalıdır. Çok yüksek kalitede havalı blanketler seçilmelidir. Bütün ünitelerdeki blanketlerin hepsi aynı kalınlıkta ve aynı işi yapabilecek karakterde olması gerekmektedir. Web blanketlerinde olması gereken en önemli özellik kağıdı çabuk bırakma özelliğidir

Heat Set Web Baskıda Blanket Seçimi  Renkli broşür, gazete baskısı yapılır. Gazete web ofset baskıdan farklılığı mürekkebin fırınlama sayesinde kurutulur olmasıdır. Heat set web baskısı yüksek hızdaki baskıya dayanıklı ve yarım ton nokta üretimi sağlanması gerekir. Havalı blanketler kullanılmalıdır. Eğer 20-30 milyon baskı yapmak isteniyorsa blanket kalınlığı 0,02 mm tolerans paylı olmalıdır. En küçük eziklikte bile blanketin değiştirilmesi baskı kalitesini düzeltir.