Serigrafi İpekleri

Beyaz İpek
Kalıba poz verme sırasında gelen ışınlar, ipliklerde yansır ve ışın gelmememesi gereken, kenarları etkileyerek, desen kenarlarının keskinliğine zarar verir. Bu zarar, poz müddetinin fazla verilmesi halinde daha fazla olur.

Sarı İpek
Sarı renkli ipekte ise, yansıyan ışınlar sarı renklidir. Sarı renkli ışınlar, diazolu emülsiyonlara etki etmediğinden, desen kenarlarına zarar vermez. 
Sarı ışınlar bikromatlı emülsiyonlara etki ettiğinden, bikromatla hassaslaştırılan emülsiyonlar kullanıldığında, sarı ipek kullanılmasının bir faydası olmaz.

1litre mürekkeple basılabilecek alan hesabı, Sefar AG verilerine göre hesaplanmış olup, sert rakle kullanılarak, yalnız gözenek içindeki mürekkebin baskıya aktarılması esas alınmıştır.
Yumuşak rakle kullanılması , raklenin eğik tutulması ve baskının kesinti olarak ve zayiat verilerek yapılması halinde mürekkep sarfiyatı artar. Ayrıca, baskı kalıbındaki emülsiyon veya stensil film kalınlığı da kullanılacak mürekkep miktarını büyük ölçüde etkiler.