Serigrafi Selülozik Tiner

Serigrafi Selülozik Tiner
SERİGRAFİ TİNERLERİ
120 numara ipek elek ile baskı seviyesine getirmek için yaklaşık %10-20 oranında inceltici kullanılır. Bu oran elek numarasına göre değişmektedir. Kullanılacak tiner tipi mürekkebin yapısına ve baskı şartlarına göre belirlenir.
Solvent Bazlı UV Su Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ US SERİ SS SERİ
HIZLI TİNER MX-7925 SE-9925     SS-9925  Hızlandırıcı Tiner çok hızlı otomatik makinalarda ve soğuk ortamlarda kurumanın istenen süreden daha uzun sürdüğü durumlarda kullanılabilir. 
NORMAL TİNER MX-7935 SE-9935       Normal şartlar için Normal Tiner kullanılmalıdır. 
YAVAŞLATICI TİNER MX-7945 SE-9945     SS-9945 Çok sıcak havalarda Yavaşlatıcı Tiner gerekebilir. 
PİSTOLE TİNERİ MX-7955 SE-9955       Pistole uygulamaları için Pistole Tineri kullanılır.
TİNER      SF-9900 US-9900   SF seri için ağırlıkça 2 birim mürekkep / 1 birim sertleştirici (SF0421) karıştırılır, karışımın eleğe göre viskozitesi SF-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır. 
US seri baskıya uygun bir viskozite özellikliğine sahiptir. Eleğe göre viskozitesi US-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır. 
ELEK TEMİZLEME SOLVENTİ MX-7909 SE-9909       Baskı sonrası eleğin tam temizliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Baskıdan sonra kalıba zarar vermeden eleğin hızlı ve etikin temizliğinin sağlaması amacıyla direk solvent olarak eleğe dökülerek ya da bir bez parçası yardımıyla kullanılır.
SELÜLOZİK TİNER FM-9900     Serigrafi baskıda elek temizliği ve diğer temizlik işlemleri için kullanılması önerilir. Selülozik tinerler serigrafi mürekkepleri ile karıştırılmaması gereken yapıda tinerlerdir.